Privacy beleid

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en diensten en dragen er zorg voor dat de privacygevoelige informatie (persoonsgegevens) die u ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u, waaronder persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Voor de in dit privacybeleid genoemde doelen gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Factuuradres

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken, zoals:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, wij eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Velder heeft een ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem dat er op gericht is om de kwaliteit van onze producten en diensten en de prestaties van de organisatie continu te verbeteren. In dat kader zijn ook onze AVG verplichtingen en de mogelijke risico’s, geïnventariseerd en geanalyseerd, vastgelegd en geborgd.

Communicatie en gebruik van onze diensten
Wanneer u e-mail naar ons verzendt of zich aanmeldt voor een van onze diensten, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, of de betreffende diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Velder of die van een derde partij.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.
Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld of gepubliceerd.

Cookies
Onze website maakt gebruik van Google Analytics cookies om het gebruik van onze website te analyseren en te kunnen verbeteren. Het verzamelen van die cookie gegevens doen wij echter privacyvriendelijk:

 • Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • Gegevens worden anoniem verwerkt: de laatste 3 cijfers van het IP adres zijn geanonimiseerd;
 • Het delen van gegevens met Google hebben we uitgeschakeld;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Velder
Meerwijkweg 56
5236 BP   ‘s-Hertogenbosch
073 644 6030
info@velder.nl

 

Privacy Beleid – versie 12 maart 2018